Turpinās semināru cikls par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģiju

dnuseminars

Biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” (LŪKA) turpina semināru ciklu, lai iepazīstinātu sabiedrību un nodotu tālākai virzībai “Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģiju Latvijā.” Piesaistot Latvijas un ārvalstu ekspertus, stratēģija izstrādāta LIFE GoodWater IP projektā, kura mērķis ir uzlabot virszemes ūdeņu kvalitāti Latvijā.

Ar sagatavotajiem dokumentiem ir iespējams iepazīties biedrības mājaslapā: https://www.lwwwwa.lv/projekts-life/.

Aicinām piedalīties šādos semināros:

  • 26.11.2021, 10:00-12:00 – Pašvaldībām – skatīt programmu;
  • 26.11.2021, 13:00-15:00 – Ūdenssaimniecībām (tehnoloģiskie jautājumi) – skatīt programmu;
  • 30.11.2021, 10:00-12:00 – Ūdenssaimniecībām (stratēģiskie jautājumi) – skatīt programmu;
  • 30.11.2021, 13:00-15:00 – Lauksaimniekiem un to pārstāvētajām organizācijām – skatīt programmu.

Semināra norises vieta: attālināti, ZOOM platformā (pieslēgšanās saite tiks nodrošināta reģistrējoties).

Semināra reģistrācijas links 26.11. plkst. 10:00-12:00 – https://zoom.us/meeting/register/tJYocuiqpj4rE9SAutlL9wcs-HbHOGx2WCP_
Semināra reģistrācijas links 26.11. plkst. 13:00-15:00 – https://zoom.us/meeting/register/tJUvfuqgpjgoGd39j4dN2TAqTnfsaIAHr_6D
Semināra reģistrācijas links 30.11. plkst. 10:00-12:00 – https://zoom.us/meeting/register/tJMoceyppj0rG9acVWbKBXTAR7gmrY_Xxt82
Semināra reģistrācijas links 30.11. plkst. 13:00-15:00 – https://zoom.us/meeting/register/tJcrc-6qrj4pEtQ8qGEpIbRZTrEQLz06DCMA

Semināru programmas skatīt LŪKAs mājas lapas kalendārā.

Ar izstrādātajiem notekūdeņu dūņu pārvaldības stratēģijas dokumentiem varat iepazīties: https://www.lwwwwa.lv/projekts-life/ .
Vairāk informācija:
http://goodwater.lv/

Svarīgi, lai dūņas kļūst par resursu

Dokumenta nozīmību uzsver Rudīte Vesere, Vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)Vides aizsardzības departamenta direktore: “Lai sakārtotu un valsts līmenī organizētu notekūdeņu dūņu savākšanu, pārstrādi un lietderīgu izmantošanu, ir ļoti nepieciešama Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija. Svarīgi ir, lai dūņas kļūst par resursu, nevis apdraudējumu videi vai atkritumiem, kuru utilizēšana būtu dārga un pretrunā ar aprites ekonomikas idejām. Stratēģijas izstrādes gaitā ir rūpīgi izpētīts, ko dažādi notekūdeņu apsaimniekotāji ar attīrīšanas procesos radītajām dūņām dara šobrīd, kāda ir mūsu notekūdeņu dūņu kvalitāte un kādā veidā Latvijā notekūdeņu dūņas apstrādāt un izmantot būtu visizdevīgāk. Stratēģija tapusi detalizētas situācijas izpētes un ekonomiskās analīzes rezultātā. Tā piedāvām valsts mēroga redzējumu – skaidru, labi regulētu un ekonomiski pamatotu pieeju notekūdeņu dūņu apstrādei, pārstrādei un izmantošanai. Stratēģijas ieviešanai ir plānots arī ES fondu atbalsts.”

Dokuments sagatavots ciešā sadarbībā ar iesaistītajam pusēm, visā stratēģijas izstrādes gaitā notikušas aktīvas konsultācijas dažādu sarunu, semināru un viedokļu apmaiņas formā. Dokumenti vairākkārt ir nodoti komentēšanai projektā iesaistītajām organizācijām un atbildīgajām iestādēm, ir apspriesta citu iestāžu iesaiste tās realizācijā. Pašreizējais stratēģijas variants ir kompromiss starp vēlmēm un iespējām, lai plānotās darbības būtu iespējams ieviest, tādējādi radikāli uzlabojot situāciju notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā Latvijā.

Stratēģijas projektu semināros prezentēs plašam iesaistīto organizāciju un iestāžu lokam, lai tās laicīgi iesaistītu stratēģijas virzībā uz oficiālu valsts plānošanas dokumenta statusu un ieviešanu.

Vienota pieeja resursa izmantošanai

Stratēģijas nepieciešamību un būtību pamato biedrības “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” izpilddirektors Sandis Dejus: “Ilgstoši Latvijā nav bijusi definēta vienota un nacionāla mēroga pieeja notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai. Biedrība ir veikusi apjomīgus izpētes darbus, kas saistīti ar esošās situācijas izvērtējumu Latvijā, kā arī plaši analizējusi ārvalstu pieredzi un tehnoloģijas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā, izvērtējot gan to pamatotību un iespējamo pielietojamību ieviešanai Latvijā. Analizējot ārvalstu pieredzi, tika secināts, ka stratēģisku notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas dokumentu izstrāde, bez atbilstoša finansējuma piesaistes tā ieviešanai, teju nevienā no gadījumiem nav ļāvusi stratēģiju ieviest praksē. Līdz ar to darbā pie Latvijas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijas notika neskaitāmas konsultācijas gan ar Latvijas, gan ārvalstu ekspertiem un atbildīgajām institūcijām, lai izstrādātu vienotu notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas pieeju Latvijā, kas vienlaicīgi nodrošinātu pilnvērtīgu visu Latvijā esošo notekūdeņu dūņu pārstrādi un izmantošanu atbilstoši vides aizsardzības un aprites ekonomikas prasībām, tajā pat laikā to veicot ar tehniski un ekonomiski pamatotiem un īstenojamiem risinājumiem. Izstrādātie dokumenti tiks nodoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, lai tajos esošās koncepcijas tiktu iekļautas valsts politikas un investīciju plānošanas dokumentos par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu tuvākajiem gadiem”.

Plašāka informācija:

Sandis Dejus

Izpilddirektors

Biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija”

Lielirbes iela 1, Rīga, LV-1046 sandis@lwwwwa.lv

+371 2 6591517