Uzlabo ūdens kvalitāti Toras upē

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) septembrī Toras upes krastos Rietumvidzemes reģionā uzsākusi darbus, kas nepieciešami koku sugu sastāva dažādošanai. Šo darbību mērķis ir uzlabot ūdens kvalitāti Toras upē un Aģes upes baseinā.

Toras upes ūdens kvalitāti negatīvi ietekmējis piesārņojums, ko rada 20. gs. laikā veiktā upes taisnošana un padziļināšana, kā arī mazo daļiņu un augu barības vielu – slāpekļa un fosfora – ieskalošanās.

Lai to mazinātu, nozīmīga loma ir mežu apsaimniekošanai upju piekrastē.

Tāpēc Toras krastos LVM pielietos zaļās infrastruktūras risinājumus, kas konkrētajā situācijā paredz koku sugu sastāva dažādošanu. Divu kilometru garā Toras upes posmā kopumā 10 hektāru platībā samazināsim egļu daudzumu un veicināsim lapu koku augšanu tiešā upes tuvumā, kas palielinās ūdens organismiem noderīgo lapu koku nobiru nonākšanu upē.

Septembra sākumā projekta teritorijā uzsākti pirmie darbi – atzīmētajos meža nogabalos tiek izvāktas egles. Pēc tam tiks veikta arī lielo un veco ozolu atēnošana, lai tie saņemtu pietiekami daudz saules gaismas un varētu būt par dzīvotnēm retām un aizsargājamām sūnu, ķērpju un kukaiņu sugām.

“Tā kā augustā piedzīvojām spēcīgas lietavas, visus mežizstrādes darbus veic brigādes ar benzīna motorzāģiem jeb ar rokām – tas ļaus saudzēt zemsedzi. Savukārt izvāktās egles – kokmateriāli – tiek pievesti ar mazjaudas tehniku, kas aprīkota ar kāpurķēdēm, lai iespējami samazinātu risu veidošanos un nebojātu zemsedzi un saknes.

Jau nākamgad projekta teritorijā uzsāksim videi draudzīgu zilās infrastruktūras risinājumu ierīkošanu. Pirms grāvja ieteces upē izbūvēsim pārgāznes dambi, kas kontrolēs maksimālo ūdens plūsmu, un izveidosim pusmēness formas nosēdbedri, kas veicinās tajā ieplūdušo nevēlamo sedimentu un organismu nosēšanos tās gultnē, tādējādi attīrot ūdeni tā tālākajā tecējumā uz Aģes upi un Baltijas jūru.

Ierīkosim pastaigu taku

Lai ikviens interesents varētu dabā aplūkot ieviestos risinājumus un uzzināt par to nozīmi ūdens kvalitātes uzlabošanā, LVM teritorijā ierīkos pastaigu taku un izvietos informācijas stendus ar veikto darbu skaidrojumiem, tādējādi izglītojot un iedvesmojot citus izmantot dabai draudzīgus risinājumus.

Foto: Aija Bley