Uzsākam šī gada Ainavu tūres

Šī gada Ainavu tūres Latvijas Dabas fonds atklāj ar trīs notikumiem – Kritalām veltītu tūri 29. aprīlī Turaidā, Putnu tūri 7. maijā Lubāna mitrāja Grīvu salā un 13. maijā Rucavas un Papes tūri. Ainavu tūre ir Latvijas Dabas fonda radīts koncepts – pārgājiens kopā ar dabas un kultūras ekspertiem, ko papildina ar ainavu saskanīgs koncerts un kopīgs mielasts.

Sestdien, 29. aprīlī, no pulksten 11 līdz 16 ainavu tūrē, kas notiks Turaidas muzejrezervātā, ikviens aicināts iepazīt Latvijas Dabas fonda 2023. gada dzīvotnes kritalas (mežā gulošus kokus) un ar tiem saistīto dzīvības pasauli, parkveida pļavas un Turaidas vēsturiskā centra, kas attīstījies vairāk nekā tūkstoš gadu ilgā laika posmā, dabas un kultūras mantojumu.

Šajā tūrē piedalīsies eksperti: Gunta Zaķīte (Turaidas muzejs), dabas ekspertes Maija Medne (Dabas aizsardzības pārvalde) un Evita Oļehnoviča (Daugavpils Universitātes doktorante, Latvijas Dabas fonds), kā arī entomologs Jānis Saulītis (Dabas aizsardzības pārvalde). Kopīgi tiks tulkota ainava, iepazīti augi un atklāta kritalu pasaule, bet noslēgumā noslēgumā Dainu kalnā pulksten 15 muzicēs koklētājs Namejs Kalniņš. Visi dalībnieki bez maksas tiks cienāti ar īpašu mielastu.

Dalība ainavu tūrē: biļete ieejai muzejā (cenas var skatīt šeit), iepriekš piesakoties un aizpildot anketu, jo vietu skaits ir ierobežots. Pēc tūres tās dalībnieki līdz pulksten 18 varēs turpināt ekskursiju Turaidas muzejā. Ekspedīcija ir ģimenēm ar bērniem (no piecu gadu vecuma) draudzīgs pasākums.

Svētdien, 7. maijā, no pulksten 9.30 līdz 14 notiks ainavu tūre “Mitrājs un putni” kopā ar dabas pētnieku un ornitologu Jāni Ķuzi (Latvijas Dabas fonds) Lubāna mitrāja Grīvu salā. Šobrīd Grīvu salā tiek atjaunotas lielas platības putniem un dzīvajai dabai nozīmīgo palieņu pļavu.

Palieņu atklātās ainavas piesaista daudz dažādu putnu sugu pavasara migrācijas un ligzdošanas laikā, kas tiem ir nozīmīgas atpūtas un barošanās vietas. Tāpat arī tās ir galvenās ligzdošanas vietas retajam ķikutam, aizsargājamajai griezei. Tajās ligzdo arī platknābis, prīkšķe, pļavu tilbīte, ķīvīte, melnā puskuitala, gugatnis, ormanītis, dumbrcālis un citi putni. Lubāna mitrājā konstatētas vairāk nekā 250 putnu sugas, un tā ir viena no putniem nozīmīgākajām vietām valstī.


Ainavu tūrē varēs iepazīties arī ar palieņu pļavu atjaunošanu un apsaimniekošanu dabas aizsardzības vajadzībām, kuru Grīvu salā īsteno Ivars Silkāns no saimniecības “Tīravoti” sadarbībā ar Latvijas dabas fondu projektā “LIFE MarshMeadows”. Pusdienās – ugunskura zupa.
Dalība ainavu tūrē – bezmaksas, iepriekš piesakoties un aizpildot anketu, jo vietu skaits ir ierobežots.


Sestdien, 13. maijā, no pulksten 10 līdz 17.30 notiks ainavu tūre, kurā varēs iepazīt Rucavas kultūru un tradīcijas, izstaigāt Papes dabas parku, iepazīstot Papes ezeru, savvaļas zirgu un tauru nozīmi dabas daudzveidības atjaunošanā, kā arī redzēt vēsturisko Papes Ķoņu zvejniekciemu.
Šajā tūrē Sandras Aigares (tradīciju nams “Zvanītāji”) vadībā notiks piedalīšanās Rucavas goda mielastā. Rucavas muižas kalnu varēs iepazīt kopā ar Natāliju Grauduži (Rucavas tūrisma informācijas centrs). Savukārt kopā ar reindžeri Intu Medni (Pasaules Dabas fonds) tiks izstaigāts Papes dabas parks, kurā atrodas unikālas ekosistēmas (ezers ar niedrājiem, mežs, augstais purvs, pļavas un jūras piekraste). Ornitologi Ilze Priedniece (projekta “LIFE GoodWater” IP koordinatore Latvijas Dabas fondā) un Arnis Zacmanis (biologs un putnu gids) palīdzēs iepazīt dabas parkā sastopamos putnus. Papē “Dzintarvējos” pulksten 14 muzicēs Liepājas teātra dziedošā aktrise Karīna Tatarinova un ģitārists Jānis Narkevics. Tūres noslēgumā tiks izstaigāts vēsturiskais Papes Ķoņu ciems, klausoties Papes Attīstības Biedrības vadītāja, kuršu vēstures izzinātāja Māra Muitnieka stāstījumā. Visi tūres dalībnieki bez maksas tiks cienāti ar siltu zupu.


Ekspedīcija ir ģimenēm ar bērniem draudzīgs pasākums. Lai aptvertu tūres maršrutu, paredzēti arī kopīgi pārbraucieni ar autobusu, atgriežoties tūres sākumpunktā. Dalība ainavu tūrē – bezmaksas, iepriekš piesakoties un aizpildot anketu, jo vietu skaits ir ierobežots.


Papildu informācija: Vija Kurpniece, Latvijas Dabas fonds, tālrunis: 26472306