Valmieras novada iedzīvotājus informēsim par centralizētās kanalizācijas priekšrocībām

Valmieras valsts pilsētas un Valmieras novada pilsētu ( Mazsalaca, Rūjienas Strenči un Seda), Valmieras novada iedzīvotāji, kuru īpašumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas (izsmeļamās akas, krājbedres, septiķi u.tml.), tiek aicināti uz informatīvu semināru.

Seminārs notiks 17. aprīlī no plkst. 18.00 līdz 20.00 Kocēnu kultūras centra telpās, Alejas ielā 3, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā. Semināram varēs pieslēgties arī attālināti saitē https://meet.google.com/new-rseo-qvf

Seminārā tiks prezentētas mikrobioloģiskā piesārņojuma analīzes Latvijas akās, lai kopīgi noskaidrotu, vai pastāv vides un veselības riski no nepareizi apsaimniekotām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām.

Semināra apmeklētājiem būs iespēja iegūt plašāku informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu iespējamo ietekmi uz vidi un iedzīvotāju veselību, varēs uzzināt, kā atbildīgi apsaimniekot individuālās kanalizācijas sistēmas, lai nenodarītu kaitējumu videi un iedzīvotāju veselībai.

Seminārā atkārtoti tiks sniegta informācija par obligāto prasību reģistrēt pašvaldībā decentralizētās kanalizācijas sistēmas un īpašnieka administratīvo atbildību. Būs iespēja iegūt informāciju par ieguvumiem, ierīkojot pieslēgumu centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, tostarp uzzināt, kas jādara, lai savu īpašumu pieslēgtu pilsētas centralizētajam kanalizācijas tīklam.

Semināru rīko “LIFE GoodWater IP” sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību.