Vasara ir GoodWater IP karstākais darba laiks

Karstais šīsvasaras laiks ir arī visražīgākais darba laiks LIFE GoodWater IP projektā.

LLU, ZMNI un LVĢMC kopīgi meklēja piemērotākās vietas, kur izmēģināt dažādus ūdeņu stāvokli uzlabojošus risinājumus.

Kā ir “papīros” un kā dabā? Divas atšķirīgas situācijas. Arī tā mēdz būt – secināja mūsu projekta speciālisti, tomēr vienlaikus arī atrada projekta mērķiem atbilstošas vietas, kur ierīkot labās prakses demonstrācijas objektus.

Kartē un dabā
Kā ir kartē un kā dabā?
Vai šeit varēsim izveidot labās prakses demonstrāciju vietu? Laikam jau tomēr nē
“Kaut ko piemērotu tomēr atradām,” priecājas LLU pārstāvis Ainis Lagzdiņš un Edgars Griķītis no ZMNI

Tikmēr Kaspars Abersons no BIOR pulcēja zivju skaitīšanas interesentus, lai kopīgi bristu pa upēm un skaitītu to iemītniekus.

Brīvprātīgie zivju skaitītāji gatavi mesties darbā Kaspara Abersona (BIOR) vadībā
Un kas tad tas? Kāds dokumentos nekur nefiksēts šķērslis Auces upē.

Paralēli BIOR zivju skaitītāju komandai upēs iziet arī LVĢMC upju kartētāju vienība ar projekta vadītāju Lindu Fībigu priekšgalā darba uzdevumam atbilstošā ekipējumā.

Upju kartēšanai gatavas
LVĢMC un Baltijas Krastu meitenes upju kartēšanai gatavas

Komanda veic Auces upes hidromorfoloģisko kartēšanu Penkules apkārtnē.

Brienam un kartējam (Jolanta Jēkabsone, LVĢMC un Maija Fonteina-Kazeka, Baltijas Krasti)

Meitenes piefiksē upes tecējumu, bebru radītos dambjus, vietumis iet kājām gar krastu…..izbauda kazeņu un nātru SPA un šķēšļu pārvarēšanas fitnesu.

Jūlija pēdējā nedēļā upē iebrien arī Pasaules Dabas Fonda meitenes, lai BIOR pētnieka Kaspara Abersona vadībā izlemtu, kurā vietā Mergupē rīkot pirmo GoodWater IP talku.

Pasaules Dabas Fonds meklē talkas vietu
Pasaules Dabas Fonda meitenes (Elīna Pēkšēna un Magda Jentgena) Kaspara Abersona (BIOR) vadībā meklē GoodWater IP talkas vietu Mergupē

Tikmēr projekta vadītājs Jānis Šīre (LVĢMC) ar savu komandu (Jolanta Jēkabsone un Baiba Ozoliņa) devies izpētīt Zaņas upi pie Pampāļiem.

Vasara turpinās un turpinās LIFE GoodWater IP darbi Latvijas upēs.